Acasa Termeni și condiții

1. Condiții generale pentru utilizarea site-ului

Prin accesarea și utilizarea site-ului ” www.bcchauto.ro” acceptați, implicit și necondiționat, prezentele Condiții Generale de Acces și Utilizare care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

Informațiile conținute de acest site sunt generale, având scop informativ și sunt adresate clienților ale BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL , precum și altor persoane interesate.

ale BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL nu își asumă răspunderea pentru acuratețea acestora, dar va depune toate eforturile necesare pentru ca informațiile conținute de acest site să fie cât mai corecte și cât mai actuale.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

2.1. Drepturi de autor

BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL este autorul site-ului de față, toate drepturile fiindu-i rezervate. Informațiile, textele, fotografiile, sloganurile, desenele, imaginile, secvențele sonore precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL sau a unor terți care au autorizat BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL să le utilizeze.

Conținutul și elementele de grafică ale prezentului site, inclusiv – dar fără a se limita la acestea – tot conținutul format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor/ secțiunilor/ minisite-urilor/ showroom-urilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de/si către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newsletter-e etc.) aparțin BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL , fiind proprietatea acesteia.

Reproducerile, parțiale sau integrale, pe hârtie sau digital, a materialelor incluse în site-ul ” www.bcchauto.ro” sunt autorizate, cu condiția, ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau informare, astfel încat să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării conținutului ori a securității lui, ori pentru discreditarea sau hărțuirea BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL . Orice faptă de acest gen poate constitui infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop altul decât cel personal pot fi făcute în scris pe adresa: Str Emil Racoviță 25, Birou 2, Sector 4, București.

2.2. Drepturi de marcă

Numele BCCH AUTO, logo-ul BCCH AUTO sunt mărci înregistrate de către BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

Numele altor mărci sunt pentru simpla indicare a unor produse sau servicii propuse de BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținută, în prealabil, autorizația de la proprietarul mărcii, constituie infracțiune de contrafacere care se pedepsește conform legilor în vigoare.

3. Informații despre produse și servicii

Site-ul ” www.bcchauto.ro” are ca scop prezentarea generală și promovarea gamei de produse și de servicii distribuite de BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL își rezervă dreptul de a modifica informațiile ce figurează în prezentul site, mai ales pe cele referitoare la modele, caracteristici tehnice, la echipamentele autovehiculelor prezentate, la dotări standard sau opționale, prețuri și garanții, în orice moment, fără notificare prealabilă, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL , a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

Utilizatorii înțeleg și acceptă necondiționat că orice informație existentă pe site nu este și nu poate fi considerată drept ofertă fermă de produse sau de servicii venind din partea BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

Informațiile postate pe site sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

Caracteristicile autovehiculelor prezentate pe site-ul ” www.bcchauto.ro” sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

4. Informații despre serviciile de finanțare

Rubrica Finanțare propune oferte și tarife, în general, supuse unor termene și condiții depinzând de acceptarea dosarelor de către organismul care finanțează. Datele nu sunt contractuale. Înscrierea coordonatelor dumneavostră pe prezentul site nu constituie, în nici un caz, un angajament contractual și nu este echivalentul unei oferte de finanțare.

Numai semnarea unei oferte prealabile de finanțare și depunerea tuturor documentelor necesare, vă permite responsabilului de finanțare să se pronunțe definitiv în privința cererii dumneavoastră de finanțare. Data fiind trăsătura interactivă a site-ului, ofertele care se fac aici, pot varia fără ca acestea să poată angaja răspunderea responsabilului de finanțare. Ofertele sunt valabile cu condiția acceptării dosarului de către finanțator.

5. Garanții

Pentru vehiculele din parcul auto BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL , se oferă Garanție de 12 luni, dar nu mai mult de 30.000 km sau Garanție de 3 luni, dar nu mai mult de 10.000 km, în funcție de caracteristicile tehnice ale vehiculelor.

Vehiculele achiziționate de la BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL în scopul de a fi utilizate pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi, școli de șoferi, ambulanțe sau firme de pază nu beneficiază de o garanție mai mare de 3 luni sau 10.000 km.

În cazul în care, la data achiziționării vehiculului, perioada de garanție acordată este de 12 luni, dar nu mai mult de 30.000 km însă la prima revizie se constată că vehiculul achiziționat este utilizat pentru desfășurarea activității de transport al persoanelor în regim de taxi, școli de șoferi, ambulanțe sau firme de pază, perioada de garanție acordată va fi redusă la 3 (trei) luni sau 10.000 km.

6. Revizia

Revizia, pentru fiecare vehicul achiziționat de la BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL, se va efectua la livrarea vehiculului către client numai în situația în care pentru vehiculul respectiv revizia a fost efectuată la mai mult de 4.000 km (patru mii km) sau la mai mult de 6 (șase) luni.

Frecvența reviziilor și operațiunile complementare efectuate la un vehicul se va dovedi cu Carnetul de întreținere al vehiculului.

În cazul în care un vehicul nu deține Carnet de întreținere se prezumă că revizia nu a fost efectuată de cel puțin 4.000 km sau de cel puțin 6 luni, în această situație asigurându-se revizia la livrare pentru fiecare vehicul achiziționat de la BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL

7. Date personale

Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

8. Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele, interesele principale și pasiunile dumneavoastră, sunt utilizate pentru a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la platforma computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.

9. Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul ” www.bcchauto.ro” necesită o autorizație prealabilă, în scris, de la BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL . Dacă doriți să plasați un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare, să contactați departamentul de marketing al BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL .

BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink, plecând de la site-ul ” www.bcchauto.ro” și nu este responsabilă, în nici un fel, privind conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

10. Limitarea răspunderii

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL nu va putea fi ținută responsabilă pentru daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea/alterarea/distrugerea unor date, informații sau programe stocate pe computerul dvs.) și/sau pentru prejudicii materiale și/sau financiare, rezultate ca urmare a accesării sau utilizării acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el.

BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe site BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

În mod expres, Utilizatorii site-ului înțeleg și acceptă BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL este absolvită de orice răspundere pentru orice fel de daune directe sau indirecte, indiferent de natura acestora, rezultate din accesarea site-ului ” www.bcchauto.ro” și/sau din utilizarea serviciilor oferite de acesta.

În caz de forță majoră, BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL și/sau angajații ori reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Acest site conține link-uri către site-uri externe, care nu se află sub controlul și responsabilitatea BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL. De aceea nu suntem răspunzători sub nici o formă pentru conținutul niciunuia dintre aceste site-uri.

11. Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

12. Actualizarea condițiilor generale

"Termeni și Condiții" constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL în privința utilizării site-ului nostru. BCCH GROUP SWITZERLAND AG SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, vă rugăm să vizitați, în mod regulat, această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

Care este următoarea ta mașină?

Cumpărați cele mai dorite mașini de lux, noi și rulate din lume.
Urmăriți-ne activitatea:
Copyright © 2024 BCCH Group Switzerland AG. Toate drepturile rezervate.
BCCH Auto Switzerland este o marcă a societățtii BCCH Group Switzerland AG
Sediu social: Calea Bucureștilor 289 Otopeni, 075100, România
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J23/4957/2022, CUI RO41848769
Apeleaza
Solicita oferta BCCH
Comanda masina